Belangrijke schooldocumenten

Wat zijn de regels rondom verzuim? Hoe zitten de regels voor de ouderbijdrage in elkaar? Of wil je verlof aanvragen buiten de schoolvakanties? Hieronder vind je belangrijke documenten die voor jou als ouder van belang kunnen zijn.

Brochure                    De belangrijkste informatie over de school in een fraaie brochure.

Schoolgids                 Hierin staat alle vereiste informatie over de school.

Inschrijfformulier        Jouw kind is van harte welkom!

> Jaarkalender             Hierin kun je zien wanneer de kinderen vrij zijn.

> Vakantieregeling      Alle vakanties overzichtelijk op een rijtje.

Ouderbijdrage          Hier lees je hoe de regels voor de ouderbijdrage in elkaar steken.

> Verlofaanvraag        Vul het in en lever het in bij de directeur van de school.

Verzuimprotocol       Wij zijn nogal streng!

Pestprotocol              Pesten gebeurt op elke school en dus ook op De Notenkraker. 

> Protocol schorsen en verwijderen        De algemene werkwijze.

> Volgorde schorsen en verwijderen       Deze stappen nemen wij.

Medisch handelen   Hoe wij aankijken tegen medisch handelen en medicijnverstrekking op school.

Klachtenregeling      Mochten we er samen niet uitkomen.

Privacyverklaring      De school neemt jouw privacy serieus. Mail: privacy@denotenkraker.nl

 

Veelkleurig onderwijs dat past bij jouw kind!

Neem contact op