Belangrijke schooldocumenten

Wat zijn de regels rondom verzuim? Hoe zitten de regels voor de ouderbijdrage in elkaar? Of wil je verlof aanvragen buiten de schoolvakanties? Hieronder vind je belangrijke documenten die voor jou als ouder van belang kunnen zijn.

Brochure                            De belangrijkste informatie over de school in een fraaie brochure.

Schoolgids                         Hierin staat alle vereiste informatie over de school.

Inschrijfformulier                Jouw kind is van harte welkom!

> Jaarkalender                     Hierin kun je zien wanneer de kinderen vrij zijn.

> Vakantie's 2019-2020        Alle vakanties overzichtelijk op een rijtje.

Ouderbijdrage                  Hier lees je hoe de regels voor de ouderbijdrage in elkaar steken.
    
> Verlofaanvraag                Vul het in en lever het in bij de directeur van de school.

Verzuimprotocol               Regels rondom te laat komen.

Pestprotocol                      Pesten gebeurt op elke school en dus ook op De Notenkraker. 

> Protocol schorsen en verwijderen        De algemene werkwijze.

> Volgorde schorsen en verwijderen       Deze stappen nemen wij.

Medisch handelen           Medisch handelen en medicijnverstrekking op school.

Klachtenregeling              Mochten we er samen niet uitkomen.

Privacyverklaring              De school neemt jouw privacy serieus.
                                               Mail: privacy@denotenkraker.nl

 

Eigenheid voorop!

Neem contact op