Het team van De Notenkraker

Deze mensen staan elke dag klaar voor jouw kind. Met passie en plezier.


Het team van De Notenkraker bestaat uit:

Groep 1
Truus Baghaloe
Tina Clasquin

Groep 2
Marquerite van Baalen
Tina Clasquin

Groep 3
Indra Toefanie
Saliha Mojahed (onderwijsassistent)

Groep 4
Mariëtte Erkelens (coördinator onderbouw)
Liselore Posthoorn (coördinator onderbouw)
Sabina Roos (extra leerkracht op vrijdag)

Groep 5
Laura Kuiters (coördinator bovenbouw)

Groep 6a
Fabiënne Bol 

Groep 6b
Sandra Voshol
Sabina Roos

Groep 7
Kim van de Steenoven
Monique Vollebregt (onderwijsassistent)

Groep 8
Grace Malats-McBean
Monique Vollebregt (onderwijsassistent)

Lan (schakelklas)
Marjan Wentink
Liselore Posthoorn
Demi van de Wildenberg (onderwijsassistent)

Rekenspecialist
Grace Malats-McBean

Vakleerkrachten gym (Lekker Fit!)
Erwin Hartung
Kim Jongste

Vakleerkracht handvaardigheid
Caro de Gier

Interne begeleiding
Jeannet Monster
Annemijn Rooze
Arwen van Schendelen

MT
Mariëtte Erkelens
Liselore Posthoorn
Laura Kuiters
Jeannet Monster
Annemijn Rooze
Saskia de Bruijne
Rob van den Berg

Coördinator goed gedrag
Kim van de Steenhoven

Leerkrachtcoach
Sylvia Buijtendijk

Schoolcontactpersoon PPO
Samira Karrat

Schoolmaatschappelijk werk
Karin Bakboord (Enver)

Vertrouwenspersoon
Laura Kuiters

Onderwijsondersteuning
Grace Chippendale
Hans Bergsma
Ron Haag

Ouderconsulent
Khadija Jaihi

Stagiaires
Samira el Haddadi (onderwijsassistent, groep 2)

Medewerker onderwijskwaliteit stichting BOOR
Yvonne Stevens

Directie
Rob van den Berg
Saskia de Bruijne


Bovenschoolse directie
Hans Lesterhuis


Foto's op de website (m.u.v. teamfoto) zijn gemaakt door:
Echica Zantman

Eigenheid voorop!

Neem contact op