Ouderraad (OR)

De drijvende krachten achter tal van schoolactiviteiten!

Onze school kent een enthousiaste en betrokken ouderraad (OR). De ouders van de OR organiseren niet-lesgebonden activiteiten. Dat doen zij in samenwerking met andere ouders, leerkrachten en de directie. Zij denken mee en helpen bij het organiseren van feesten, evenementen, uitstapjes en schoolreizen. Ook beheren zij de uitgaven van het schoolfonds.

De school heeft het bedrijf De Heer Financial Coaching & Control ingeschakeld om de OR te helpen een gedegen financieel beleid te voeren. Jaarlijks brengt de OR financieel verslag uit aan alle ouders en aan de medezeggenschapsraad (MR)

Je kunt de ouderraad bereiken via: basisschool@denotenkraker.nl

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per heel schooljaar per kind.
 

NL61 INGB 0005 6094 02
t.n.v. Ouderraad De Notenkraker


Vermeld svp de naam van jouw kind en de groep waarin het zit.
 

Wees de beste versie van jezelf!

Neem contact op