Hulp van ouders

De drijvende krachten achter tal van schoolactiviteiten!

Onze school heeft veel enthousiaste en betrokken ouders. Zij helpen met het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten. Dat doen zij in samenwerking met leerkrachten en de directie. Zij denken mee en helpen bij het organiseren van feesten, evenementen, uitstapjes en schoolreizen. 

De school heeft het bedrijf De Heer Financial Coaching & Control ingeschakeld om een gedegen financieel beleid te voeren met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks brengt dit bedrijf financieel verslag uit aan de medezeggenschapsraad (MR)

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per heel schooljaar per kind.
 

NL61 INGB 0005 6094 02
t.n.v. Ouderraad De Notenkraker


Vermeld svp de naam van jouw kind en de groep waarin het zit.
 

Vertrouwen als baken

Neem contact op