Eigenheid voorop!

Alleen door onze eigenheid te her- en erkennen, kunnen we gelukkig zijn en onze ontwikkeling zélf ter hand nemen. Dan pas kunnen we leren!

Geluk gaat vooraf aan succes. Wie zichzelf kent en accepteert, weet waar de grootste groei te halen valt en hoe die groei het best bereikt kan worden. Kortom: alleen door onze eigenheid te her- en erkennen, kunnen we gelukkig zijn en onze ontwikkeling, ons leren zélf ter hand nemen. 

Dat geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten én schooldirecteuren.

Op De Notenkraker willen we gebruik maken van de specifieke krachten en talenten van leerlingen en leerkrachten en aansluiten bij het juiste, eigen, niveau om van daaruit de lat steeds iets hoger te leggen.

Elk kind is anders. Elk kind leert anders. Elk kind is een unieke optelsom van temperament, ontwikkeling, aanleg en verwerkingsvoorkeur. Elk kind heeft dus zijn eigenheid, het maakt hem of haar tot wie hij of zij is. De school sluit daarop zoveel mogelijk aan.

Onze didactische aanpak Kunst van het Lesgeven combineert het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is.

Om het gedrag binnen de school en op het schoolplein positief te houden werkt de school vanaf schooljaar 2018 -2019 met Positive Behaviour Support (PBS). Deze aanpak is even effectief als simpel: geef positief gedrag zo veel mogelijk aandacht en negatief gedrag zo min mogelijk. Hier vind je daarover meer informatie.
 
One size does not fit all

One size doesn't fit all. Niet alle kinderen door dezelfde mal maar maatwerk.
Met oog voor het unieke van elk kind.

 

 
 

 

Veelkleurig onderwijs dat past bij jouw kind!

Neem contact op