Missie en visie

Permanente ontwikkeling door een duidelijke en veilige omgeving voor leerlingen én personeel.
 
 

Onze missie is het creëren van onderwijs dat betekenis geeft aan leren doordat leerlingen:

1. eigenaar zijn van hun eigen cognitieve leerproces;

2. leren van en met elkaar;

3. vertrouwen in eigen kunnen;

4. hun eigen talenten leren ontdekken.


Onze visie is dat alleen een veilige school tot duurzaam leren leidt. Dat geldt voor leerlingen en hun ouders, voor de leerkrachten en onderwijsassistenten, voor de conciërges én de directie. De inrichting van ons onderwijs en de wijze waarop we met elkaar omgaan kenmerken zich daarom door een professioneel klimaat van permanente ontwikkeling. Daarin is het maken van fouten essentieel om te leren. Vertrouwen is daarbij het baken dat ons leidt in de omgang met elkaar.

Duurzaam leren

Door het nemen van kleinen stappen in het leren van zowel leerkrachten als leerlingen zorgen we er met elkaar voor dat het leerrendement efficiënt is. Beter overwogen en duurzaam dan snel en oppervlakkig. Daarom vindt de school het belangrijk dat er inzicht is in eigen kunnen en dat zowel leerkrachten als leerlingen begrijpen welke leerdoelen nog te behalen zijn en hoe zij daar kunnen komen.

Professioneel klimaat

Leren is de absolute kerntaak van onze school. Dat geldt voor iedereen binnen de school. De school verwacht van leerkrachten én van leerlingen dat zij zichzelf opleggen dat ontwikkeling een vereiste is waarbij het maken van fouten essentieel is. Daarbij is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolteam, ouders en leerlingen om dit vorm te geven. Concreet betekent dit:

1. dat het leren zichtbaar wordt gemaakt in de klas;

2. dat de communicatie open is waarbij het geven van feedback een sterk middel is om elkaar te helpen ontwikkelen.

Vertrouwen

Dit is het baken van de omgang met elkaar binnen de school. Vertrouwen in eigen kunnen maar ook vertrouwen in de ander. De school gaat uit van verschillen en verwacht dat iedereen deze verschillen omarmt. Verschillen tussen mensen verrijken onze school. Respect voor elkaar is daarom de harde norm. Voor leerkrachten en leerlingen geldt dat ze leren van elkaars sterke kanten en dat ze elkaar helpen bij het ontwikkelen van minder sterke kanten. Dat kan alleen wanneer het klimaat op de school veilig is en dit is alleen mogelijk wanneer iedereen op school, niemand uitgezonderd, de urgentie voelt zich blijvend te ontwikkelen.

Omgang met elkaar

Leren is de absolute kerntaak van de school. Dat geldt ook voor gedrag. Goed gedrag kun je kinderen leren en dat doen wij dan ook. Met heldere gedragsverwachtingen geven wij vorm aan positive behaviour support (PBS). We maken duidelijk wat we wél willen zien en niet wat we niét willen zien. Positieve aandacht is de kern waarbij ook duidelijk omschreven, ernstig grensoverschrijdend gedrag consequente gevolgen kent. Duidelijke verwachtingen én grenzen die kinderen de veiligheid bieden van voorspelbaarheid. Daarmee creëren we rust in en om de school, noodzakelijk om effectieve leertijd te realiseren.

Plezier in leren als energiebron

Neem contact op