Schooltijden

Onze school kent een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op school.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 tot 14:45 
Woensdag: 08:30 - 12:30

De deuren van de school gaan open om 08:20.

Ouders brengen hun kinderen niet naar binnen. Uitzondering hierop vormen ouders van kleuters die starten op onze school maar ook ouders van kinderen van hogere groepen die van een andere school komen. De leerkracht van jouw kind zal hierover afspraken met je maken.

Meer informatie over onze professionele pauzeaanpak leest u hier .

 

Positieve houding als middel

Neem contact op