Inschrijven

Het kiezen van een school doe je niet vaak dus veel ervaring krijg je er niet in. En dat terwijl het wel heel erg belangrijk is. Daarom hier wat handreikingen voor het maken van de juiste keuze.

> Jouw kind wordt vier jaar en het moet vanaf die dag naar school.

Ons advies: bezoek ruim voordat jouw kind vier jaar wordt een paar scholen. Maak een keus op basis van wat je hebt gezien en gehoord. Daarbij is jouw gevoel ook heel erg belangrijk. Verlaat je met een prettig gevoel de school?

Thuis kun je uitzoeken hoe de school presteert. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Op de site van de onderwijsinspectie kun je inspectierapporten downloaden. Op deze site zijn scholen onderling te vergelijken.

Heb je jouw keus gemaakt en is die op De Notenkraker gevallen dan kun je jouw kind aanmelden. 

Informatie aanmelden groep 1 
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U neemt dan contact op met de school om een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens de kennismaking maken we een rondje door de school zodat u op basis van alle informatie een keuze kunt maken voor uw kind.   

Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  
 
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.  www.denotenkraker.nl

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht 
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  
Wij hebben geen zorgplicht: 
  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. 
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het onderwijskundige idee van ons onderwijs.
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 
Wendagen 
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  Op De Notenkraker komen de leerlingen 6 dagdelen wennen. 6 weken voordat uw kind naar school gaat neemt de leerkracht contact met u op om de wendagen af te spreken.
 
Vanaf de dag dat jouw kind vier jaar wordt, verwachten we het hele dagen op school. Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig.
 


> Jouw kind zit al op school en je overweegt, al dan niet als gevolg van een verhuizing naar Hoogvliet, jouw kind aan te melden op De Notenkraker.

Ook in zo'n situatie geldt ons advies: bezoek een paar scholen en maak een keus op basis van wat je hebt gezien en gehoord. Daarbij is jouw gevoel ook heel erg belangrijk. Verlaat je met een prettig gevoel de school?

Thuis kun je uitzoeken hoe de school presteert. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Op de site van de onderwijsinspectie kun je inspectierapporten downloaden. Op deze site zijn scholen onderling te vergelijken.

Kies je voor De Notenkraker dan gaan wij als volgt te werk.

Informatie aanmelden zij-instroom 
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

Wilt u een kennismakingsgesprek? Dat kan. Bel dan met 010-2957273 of mail naar basisschool@denotenkraker.nl


Voor de groepen gelden in schooljaar 2023-2024 de hier onderstaande grenzen:

1, 1/2 en 2: 25 leerlingen per groep
Instroom: 9 leerlingen (inschrijven mogelijk)
3: 29 leerlingen (vol)
4: 26 leerlingen (vol)
5: 25 leerlingen (vol)
6: 25 leerlingen (vol)
7: 20 leerlingen (vol)
8: 27 leerlingen (vol)
LAN (schakelklas): 15 (vol)

 

Positieve houding als middel

Neem contact op