Het team van De Notenkraker

Deze mensen staan elke dag klaar voor jouw kind. Met passie en plezier.


Het team van De Notenkraker bestaat uit:

Groep 1
Truus Baghaloe
Nancy van de Peppel
Tina Clasquin
Naomi van der Weegen

Groep 2
Marquerite van Baalen (coördinator onderbouw)
Marlies van Eijck
Tina Clasquin
Naomi van der Weegen

Groep 3a
Indra Toefanie

Groep 3b
Laura Kuiters

Groep 4
Mariëtte Erkelens (coördinator middenbouw)
Liselore Posthoorn (coördinator middenbouw)
Saliha Mojahed (onderwijsassistent)

Groep 5a
George Clasquin
Sabina Roos

Groep 5b
Sandra Voshol
Nancy van de Peppel

Groep 6
Grace Malats-McBean
Sabina Roos

Groep 7
Nicole van der Burg (coördinator bovenbouw)
Monique Vollebregt (onderwijsassistent)

Groep 8
Kim van de Steenoven
Nancy van de Peppel
Monique Vollebregt (onderwijsassistent)

Lan A (schakelklas)
Marjan Wentink
Liselore Posthoorn

Lan B & C (schakelklas)
Deborah Blok
Arwen van Schendelen
Demi van den Wildenberg (onderwijsassistent)

Rekenspecialist (één dag per week uitgeroosterd)
Grace Malats-McBean

Vakleerkrachten gym (Lekker Fit!)
Erwin Hartung
Kim Jongste

Vakleerkracht handvaardigheid
Caro de Gier

Interne begeleiding
Jeannet Monster
Annemijn Rooze

Leerkrachtcoach
Sylvia Buijtendijk

Schoolcontactpersoon PPO
Samira Karrat

Schoolmaatschappelijk werk
Karin Bakboord

Vertrouwenspersoon
Laura Kuiters

Goed gedragcoördinator
George Clasquin

Onderwijsondersteuning
Grace Chippendale
Hans Bergsma
Ron Haag

Ouderconsulent
Khadija Jaihi

Stagiaires
Samira el Haddadi (onderwijsassistent, groep 2)
Michelle Verstelle (onderwijsassistent, groep 5)
Oguzhan Boran (ICT)

Medewerker onderwijskwaliteit stichting BOOR
Yvonne Stevens

Directie
Rob van den Berg
Saskia de Bruijne


Bovenschoolse directie
Jan Veenker


Foto's op de website (m.u.v. teamfoto) zijn gemaakt door:
Echica Zantman
 


 

Wees de beste versie van jezelf!

Neem contact op