Wat is openbaar onderwijs?

Stichting BOOR verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De Notenkraker is een school van stichting BOOR. Daar zijn wij trots op! Ons onderwijs kent vijf kernwaarden die aangeven wat wij verstaan onder openbaar onderwijs.


1. Maximale talentontplooiing
Leerlingen worden aangespoord het maximale uit zichzelf te halen. De basis hiervoor wordt gelegd door effectief taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs in sociale vaardigheden.

2. Actieve pluriformiteit
Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. De identiteit en de kernwaarden van BOOR stellen grenzen aan het gedrag van de leerling en diens ouders. Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is bijvoorbeeld het respect en de betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en overige verschillen tussen mensen. Alle medewerkers van BOOR onderschrijven dit.

3. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
Leerlingen van BOOR worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen die zijn gericht op de toekomst. Deze nieuwsgierigheid en betrokkenheid strekt zich uit naar medeleerlingen maar ook naar de stad, het land, de wereld waarin zij leven en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden.

4. Naleving van kinderrechten
De kinderrechten afkomstig uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind, de Nederlandse grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn verankerd in de doelstellingen van BOOR. De scholen zijn erop gericht leerlingen hiervan bewust te maken.

5. Sterke binding met de samenleving 
Het openbaar onderwijs wil zich verbinden met de maatschappelijke omgeving waarin zij zich bevindt. Onze scholen zijn sterk gericht op hun omgeving, de wijk en de stad, en gedragen zich daarin als maatschappelijk ondernemer. Leerlingen ontwikkelen zich daardoor tot zelfbewuste en participerende burgers.

Meer informatie vind je op stichting BOOR .

Hoe stichting BOOR de kwaliteit van haar onderwijs borgt zie je hier .

Een filmpje over het verschil tussen het openbaar en bijzonder onderwijs vind je hier .


 


Plezier in leren als energiebron

Neem contact op