Hoe belandt jouw kind op De Notenkraker?

Kinderen gaan naar school wanneer zij 4 jaar worden. Maar het kan ook zijn dat je verhuist naar Hoogvliet terwijl jouw kind al op school zit. In beide gevallen kun je kiezen voor De Notenkraker. Hoe werkt het?
 
> Jouw kind wordt vier jaar en het moet vanaf die dag naar school.

Ons advies: bezoek ruim voordat jouw kind vier jaar wordt een paar scholen. Maak een keus op basis van wat je hebt gezien en gehoord. Daarbij is jouw gevoel ook heel erg belangrijk. Verlaat je met een prettig gevoel de school?

Thuis kun je uitzoeken hoe de school presteert. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Op de site van de onderwijsinspectie kun je inspectierapporten downloaden. Op deze site zijn scholen onderling te vergelijken.

Heb je jouw keus gemaakt en is die op De Notenkraker gevallen dan kun je jouw kind inschrijven. Meestal geeft de school een inschrijfformulier mee als je een rondleiding krijgt. Dit formulier vul je thuis in om het daarna op school in te leveren. Ongeveer twee maanden voordat jouw kind vier wordt, start een wenperiode. Jouw kind komt dan gedurende een aantal weken een paar dagdelen wennen in groep 1.

Vanaf de dag dat jouw kind vier jaar wordt, verwachten we het hele dagen op school. Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig.

Wilt u een kennismakingsgesprek? Dat kan. Bel dan met 010-2957273 of mail naar basisschool@denotenkraker.nl
 

> Jouw kind zit al op school en je overweegt, al dan niet als gevolg van een verhuizing naar Hoogvliet, jouw kind aan te melden op De Notenkraker.

Ook in zo'n situatie geldt ons advies: bezoek een paar scholen en maak een keus op basis van wat je hebt gezien en gehoord. Daarbij is jouw gevoel ook heel erg belangrijk. Verlaat je met een prettig gevoel de school?

Thuis kun je uitzoeken hoe de school presteert. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Op de site van de onderwijsinspectie kun je inspectierapporten downloaden. Op deze site zijn scholen onderling te vergelijken.

Kies je voor De Notenkraker dan gaan wij als volgt te werk. Nadat je een bezoek hebt gebracht aan onze school en wij gesproken hebben over jouw kind en de reden van aanmelding, vragen wij jouw toestemmming om informatie in te winnen bij de school waarop jouw kind dan nog zit.

De bedoeling daarvan is te beoordelen of De Notenkraker écht kan voorzien in de onderwijsbehoeften van jouw kind. Meestal is dat geen probleem. Is dat helaas wel het geval dan gaan wij samen met jou op zoek naar een school die dat wél kan. Niet alle scholen zijn overal even goed in. Waar de ene school een dyslexiespecialist in dienst heeft, blinkt de ander uit in het begeleiden van kinderen met een rekenuitdaging.

Is er geen belemmering dan overleggen wij over de datum waarop jouw kind start op onze school. Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig.

Wilt u een kennismakingsgesprek? Dat kan. Bel dan met 010-2957273 of mail naar basisschool@denotenkraker.nl

 

 

Vertrouwen als baken

Neem contact op