Gedrag: zo houden wij het positief!

19-10-2018
Onze school werkt met PBS. Dat staat voor Positive Behavior Support. Simpel gesteld: geef positiviteit zo veel mogelijk aandacht en negativiteit zo min mogelijk.

PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een 'kapstok' waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden.

Op onze school zijn bij alle ruimtes gedragsverwachtingen zichtbaar gemaakt. Daarmee geven we aan welk gedrag we wél willen zien en dus niet wat we niet willen zien.Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald. 

Meer informatie vindt u op website van het Netwerk SWPBS Nederland .

Duurzaam leren als doel

Neem contact op