Gezondheid: zo houden wij het gezond!

17-10-2018
De Notenkraker is Lekker Fit! Dat betekent drie uur gym voor elk kind per week. De gemeente Rotterdam maakt dat mogelijk. En dat betekent iets voor de school maar ook voor jou, als ouder van de school.

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de school zich in om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse kinderen tegen te gaan.
 Wat biedt Lekker fit:
 • Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per week gymles van een gediplomeerde vakleerkracht.
 • Kinderen krijgen een aanbod om na schooltijd te sporten.
 • Kinderen uit groep 1-2 krijgen gymles van de groepsleerkracht en van de vakleerkracht.
 • Twee keer per jaar is er een lespakket voor alle Lekker Fit!-scholen, waarin de thema's gezonde voeding en beweging worden behandeld.
 • Een schooldiëtist die ouders ondersteunt om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen of aan te pakken.
 • Ouders ontvangen voorlichting over gezond bewegen en voeding.
 • Jaarlijks is er een workshop door de schooldiëtist.  
 
Gymlessen
 • Kinderen gymmen 3x per week.
 • Gymkleding is verplicht.
 • Gymschoenen zijn niet verplicht, maar worden wel aangeraden.
 • Kinderen worden verwacht om een flesje water mee te nemen naar de gymles.
 • Sieraden gaan af tijdens de gymles in verband met veiligheid.
 
Lekker Fit! Water
De kinderen mogen tijdens de gymles water meenemen (geen ander drinken). In de klassen wordt ook water gedronken volgens afspraak van de leerkracht.
 
Lekker Fit! Groente en fruit
Wij hebben graag alle dagen (groente-) en fruitdag. In de kleine pauze eten we het liefst groente of fruit voor de gezondheid van de kinderen en om hier extra voordelen uit te halen voor de ontwikkeling van de kinderen. Als kinderen voor schooltijd thuis ontbijten is een groente- of fruithapje voldoende.
 
Lekker Fit! Trakteren
Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké! 
Een traktatie is een extra tussendoortje. Wij willen graag dat de kinderen klein trakteren en natuurlijk het liefst gezond.
 
Voor ouders van kinderen in groep 1 en 2  is er een rek, vol met receptkaarten om mee naar huis te nemen. Voor ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 zijn er receptkaarten beschikbaar op rotterdamlekkerfit.nl/trakteren. Daarnaast is er voor alle groepen een Lekker Fit! Trakteren - receptenmap. Hierin staan voorbeelden van traktaties.
 
Meer weten over Lekker Fit!:
www.rotterdamlekkerfit.nl
www.facebook.com/rotterdamlekkerfit
Elke dag is er een Lekker Fit!-leerkracht op school.

Professioneel klimaat als norm

Neem contact op